LGS'ye Hazırlık

TEOG sonrasında yerini alan LGS sınavı, liseye geçişe yönelik uygulanan yeni bir sistemdir. Bu sınav,
süresi toplamda 165 dakika olmak üzere iki alanda gerçekleştirilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
gerçekleştirmiş olduğu bu sınava 8.sınıf seviyesindeki isteyen öğrenciler katılabilmektedirler.
LGS’nin açılımı Liselere Geçiş Sistemi şeklindedir ve ilk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında
uygulanmaya başlanmıştır.
LGS iki oturumlu bir sınavdır. İlk oturum sözel derslerden ikinci oturum ise sayısal derslerden
oluşmaktadır.

LGS birinci oturum dersleri aşağıda listelenmiştir.
• Türkçe
• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
• Yabancı Dil
LGS ikinci oturum sayısal alan dersleri aşağıda listelenmiştir:
• Matematik
• Fen Bilimleri
LGS’de Ders Konuları Nedir?
LGS birinci oturumda adaylara toplam 50 soru, ikinci oturumda ise 40 soru sorulmaktadır. Toplam
90 sorudan oluşan LGS’de sorulan konuların soru dağılımı yıldan yıla değişiklik göstermektedir.
LGS’de sorulmuş olan soruların konu dağılımları aşağıda tablo şeklinde belirtilmiştir.