21. Yüzyıl Becerileri

Toplumdaki değişimler birçok kişi ve kurumu etkilemektedir. Kısa zaman önce hayatımıza giren 21.yüzyıl becerileri kavramı, çocukları yaşadığımız dünya hayatına hazırlarken, onların hangi beceriler ile donatılmaları gerektiğini belirtir. Günümüzde kişilerin, yaşamlarını sürdürdükleri yüzyılda; gereksinimlerini karşılamak, yüzyıla ayak uydurmak ve yüzyılın beklentilerini karşılamak için belirli bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir.

21.yüzyıl becerilerini şöyle sıralayabiliriz: problem çözme, eleştirel düşünme, işbirliği, iletişim, teknoloji ve bilgi okuryazarlığı, esneklik, olay ve durumlara uyum sağlayabilme, gereken zamanlarda adapte olabilme ve finansal okuryazarlık. Bu beceriler sabit bir içeriğe bağlı kalmadan, günün şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Öğrencilerin 21. yüzyılda kazanmaları beklenen tüm bu beceriler bir bütün olarak hayat boyu öğrenme tanımı ile yakından ilişkilidir.

21.yüzyıl becerilerinin hedefi ve amacı öğrencilerin yaratıcı, düşünebilen, sorgulayabilen, üretebilen ve etkin bireyler olarak topluma kazandırılmasıdır. 21.yüzyıl becerileri; öğrencilerin aktif ve üretken olmalarını hedeflemektedir. Öğrencilerin, çağın gereklerine uygun bir olarak bilgi beceri ve yetkinliklerle donatılması, gelecekte de iş hayatı tarafından talep edilecek bilgi ve becerilerin farkında olarak kendilerini bu doğrultuda geliştirmeleri ve yetiştirmelerinde efektif rol oynamaktadır.