İnovatif Düşünme

İnovatif düşünme; yenilikçi düşünce, sorunlara yeni fikirler ve yaklaşımlar getirmeye yardımcı olan bir yetenektir. İnovatif düşünme ile birçok kişiden farklı düşünme, problemleri daha geniş bakış açısıyla görme ve yeni fikirler üretme gerçekleşir. Başarılı inovasyon, yaratıcı beyin fırtınasından daha fazlasını gerektirir. Sistematik düşünme ve araçlar ve tekniklerle dolu bir yaklaşıma da ihtiyaç vardır. Strateji odaklı yeni ürün fırsatları yaratmak için izlenmesi gereken adımlar: zorluğu netleştirme, soruları formüle etme, fikir üretme, fikirleri analiz etme ve sentezleme, kavram geliştirme, kavramları test etme ve seçme, iletişim ve ilerleme şeklinde sıralanır.