Mentör Öğretmenlik Sistemi

Mentor öğretmen, öğrencilerin hedefe ulaşma aşamasında onlara yardımcı olan, onları gözlemleyen ve yol gösteren uzman kişidir. Mentör öğretmenler branş öğretmenleri arasından seçilir ve öğrenciyle bire bir ilgilenir.

Mentör öğretmenlik sistemi akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Öğrencilerin eğitim ve sosyal alandaki gelişimleri titizlikle takip edilir, farkındalıklarının artması, planlama ve hedef odaklı çalışmalara uygun davranmaları sağlanır.

Öğrenci bu sayede daha çok organize olur ve zamanı daha iyi kullanır. Eğitim konusunda daha istekli ve hedef belirlemede etkin olduğu için kendisini kolaylıkla disipline eder. Mentör öğretmen, ders çalışma teknikleriyle ilgili, öğrencinin ihtiyaçlarını belirler. Test çözümü, konu tekrarı ve görsel, işitsel, yazılı, sözlü kaynakların kullanımı konusunda önerilerini sunar. Gerektiğinde duygusal süreçlerini desteklemek ve motivasyonu güçlendirmek için de telkinlerde bulunur. Öğrencinin sınav dönemini etkileyecek ailevi ve duygusal problemleri takip edilir. Gerekirse rehber öğretmen eşliğinde bu sorunlar için de çözüm aranır.