Bireye Has Eğitim

Öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırmaktadır.

Bireye has öğretim modeli; öğrenme stilinin belirlenmesi, öğrenmeyi değerlendirme, öğrenmeyi pekiştirme adımlarından oluşur

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını belirleyerek, onlara uygun ders anlatım yöntemleri geliştirilir. Öğrencilerin bilgiyi nasıl algıladıkları, beyinde nasıl işledikleri, hangi ortamlarda daha kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirdikleri belirlenir, ona uygun yöntemlerle öğrenme süreci kolaylaştırılır. Böylelikle öğrenciler, kendilerine en uygun öğrenme yolunu takip ederek tam öğrenmeye ulaşır.