Almanca Dil Dersi Kulübu

Öğrencilerimizin olaylara farklı pencereden bakabilmelerini sağlamak, dil bilmenin artık gerekli olduğu günümüzde dil öğrenimine karşı kalıplaşmış ön yargıları kırmak ve dil öğrenimini sevdirmek amacıyla eğitimler verilmektedir. Öğrenciler için hem ilgi çekici hem de eğlenceli hale getirmek hedeflenmektedir.

 

Öğrenciler Almanca Dil Kulübü’nde çeşitli materyallerle; oyun, müzik dinleme, taklit etme, konuşma-kelime kartları eşliğinde öğrendiklerini tekrar etmektedirler . Öğrencilere kulak aşinalığı ve doğru telaffuz aktarılarak işlenmektedir. Almanca dersinde görsel, işitsel metotlar ve teknolojik materyaller sıklıkla kullanılmaktadır. Almanca dilini öğrenciler yazılı gramer kurallarına bağlı kalmadan, konuşma odaklı çalışmalarla öğrenmektedirler. Derslerde öğretilen konuların zihinde kalıcılığını arttırmak için, öğretilen konularla ilgili öğrencilerin ilgilerini çekecek çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Es werden Schulungen angeboten, um unseren Schülern zu ermöglichen, die Dinge aus einem anderen Fenster zu betrachten, Stereotype Vorurteile gegen das Sprachenlernen zu brechen und das Sprachenlernen zu fördern. Es zielt darauf ab, es sowohl interessant als auch unterhaltsam für die Schüler zu machen.

Im Deutsch-Sprachclub wiederholen die Schüler, was sie mit verschiedenen Materialien gelernt haben: spielen, musik hören, imitieren, Sprach-und Wortkarten . Den Schülern wird das Gehör und die richtige Aussprache vermittelt. Im Deutschunterricht werden häufig visuelle, auditive Methoden und technologische Materialien verwendet. Die Schüler lernen die deutsche Sprache durch sprachorientierte Arbeit, ohne sich an die Regeln der schriftlichen Grammatik zu halten. Um die Dauerhaftigkeit der in den Kursen unterrichteten Themen zu erhöhen, werden verschiedene Aktivitäten durchgeführt, die das Interesse der Schüler an den unterrichteten Themen wecken.